Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 16.06.2017 r.

GK.271.WR.8.2017

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

 Przedmiot zapytania (nazwa):

Konserwacja kamiennej kapliczki z krucyfiksem w Sułoszowej