Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 28.03.2017r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert

z dnia 13.03.2017r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości będących własnością osób fizycznych oraz ustalenia przebiegu granic działki drogowej nr 1933 położonej w obrębie Sułoszowa I oraz działki drogowej nr 754 w obrębie Wola Kalinowska - złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

Zadanie

I

Zadanie

II

Zadanie

III

1.

GEOMATIK

mgr inż. geodeta Mateusz Sito

Jerzmanowice 136A

32-048 Jerzmanowicei00 Pitrków Trybunas000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1 722,00

4 551,00

3 690,00

2.

GEO-SOŁTECH

mgr inż. Paweł Sołtys

31-231 Kraków

ul. Siewna 30

-

12 000,00

6000,00

3.

Usługi Geodezyjne

inż. Krystyna Paszkiewicz – geodeta uprawniony

31-214 Kraków

ul. Mackiewicza 25/39

1 780,00

11 000,00

3 300,00

4.

mgr inż. Marek Wallis – geodeta upr.

12982

 

30-218 Kraków

ul. Ciechanowskiego

28/2

2 000,00

7 000,00

4 000,00

Wybrano ofertę : GEOMATIK

mgr inż. geodeta

Mateusz Sito

Zadanie I i II

Usługi Geodezyjne

inż. Krystyna Paszkiewicz

geodeta uprawniony

Zadnie III

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Gorajczyk