Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Nr sprawy: GK.271.WR.1.2017

Sułoszowa, 24.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla propozycji cenowej na zadanie pn.:

Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego – gmina Sułoszowa

Wybór oferty:

FDELITA Piotr Frosztęga  

ul. Aleksandra Fredry 4F/14

30-605 Kraków   

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej, najniższa cena.

Oferty otrzymano od:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena [zł]

brutto

1

FDELITA Piotr Frosztęga 

ul. Aleksandra Fredry 4F/14

30-605 Kraków  

5.335,00

Otrzymują:

1

Wykonawca

2

a/a