Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 19.01.2017 r.

GK.271.WR.1.2017

WÓJT GMINY

w Sułoszowej

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego – gmina Sułoszowa