Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 12.01.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Urząd Gminy w Sułoszowej

ul. Krakowska 139

tel./fax.: 12/3896028 wew. fax 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszam osoby posiadające uprawnienia z zakresu geodezji do składania ofert w przedmiocie:

1. Przedmiot zamówienia:

- wykonanie podziału geodezyjnego przy ul. Jurajskiej w Woli Kalinowskiej wzdłuż drogi nr ewid. 752 na odcinku od działki nr ewid. 290/2 do nr ewid. 341/3 oraz od działki nr ewid. 447/2 do nr ewid. 524/7 - polegającego na wydzieleniu działek zajętych pod drogę gminną o nr 752 w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.)

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych wynosi 6 miesięcy od podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

2. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem cen netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie podziału.

 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

- nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

- okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

- czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

- uprawnienia w zakresie wykonywania podziałów

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- powinna być złożona w języku polskim,

- inne wynikające z niniejszego zaproszenia informację

5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do 25.01.2017 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Sułoszowa).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Magdaleną Pieszczek, pod nr tel.: 12/3896028 wew. 22 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.