Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Nr sprawy: GK.271.WR.20.2016

Sułoszowa, 30.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla propozycji cenowej na zadanie pn.:

Opracowanie Planu Mobilności dla Gminy Sułoszowa