Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa,02.06.2016r.

Lista kandydatów , którzy złożyli aplikacje na  stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady w Urzędzie Gminy w Sułoszowej :      

  1. Joanna  Glanowska zam. Sułoszowa

  2. Przemysław Krupa zam. Zamłynie

  3. Justyna Rzepka zam. Sułoszowa

  4. Monika Zamarło zam. Sułoszowa

Następnie Komisja zapoznała się z  dokumentami złożonymi przez oferentów w celu potwierdzenia spełnienia stawianych wymogów w ogłoszeniu.

Po czym  komisja  stwierdziła ,  że  oferty  nr :

2,3,4  nie  spełniają  wymogów formalnych podanych   w ogłoszeniu .

Oferta nr 1  spełnia wymagania formalne .

Dla osoby których oferta spełnia wymagania formalne ustala się termin rozmowy kwalifikacyjnej   na dzień  16 czerwca 2016r. godz.10,00 w Urzędzie Gminy w Sułoszowej  pok.nr 3 (sala obrad ).

Przewodniczący Komisji

Marek Szymański

Załączniki:
Pobierz plik (img20160616_14352675.pdf)img20160616_14352675.pdf[ ]169 kB
Pobierz plik (lista kandydatów.pdf)lista kandydatów.pdf[ ]178 kB