Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy na bieżący rok.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Zmiany budżetowe.
 8. Zmiana WPF.
 9. Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”
 10. Uchwała w sprawie określenia limitu i rodzaju zadań do zlecenia organizacjom pozarządowym w roku 2022.
 11. Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.”
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj