Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 22.08.2016 r.

GK.271.WR.10.2016

WÓJT GMINY
w Sułoszowej

 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

 

Dostawa materiałów promocyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji