Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, 11.02.2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 15 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek znajdujących się w obszarze ewidencyjnym Sułoszowa III, ul. Dworska.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek znajdujących się w obszarze ewidencyjnym Wielmoża, ul. Krakowska.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie przetargowej działek znajdujących się w obszarze ewidencyjnym Wielmoża, ul. Alternatywy.
 10. Omówienie stanu dróg i planowanego ich rozwoju.
 11. Sprawozdanie z ilości odebranych odpadów za 2020 r.
 12. Omówienie funkcjonowania oświaty.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj