Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, 11.09.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj