Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa w sołectwie Sułoszowa III na kadencję 2018 – 2023

Wybory odbyły się dnia 06.09.2020 r.


Kandydatem na sołtysa był:

1. Szymon Adamek

W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu brało udział 37 osób.

Ilość głosów ważnych – 30
Ilość głosów nieważnych –7

Pan Szymon Adamek otrzymał głosów za – 30.

Protokołowała
Katarzyna Bieda