Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE!

Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

W ramach projektu oferujemy:

1. płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia.

2. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.

3. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.

4. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy.

5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka P jak PRACUJ.pdf)ulotka P jak PRACUJ.pdf[ ]178 kB

Sprawa dotyczy: obowiązku rejestracji działalności rolniczej, rozpowszechnienia informacji wśród producentów owoców miękkich na temat obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców miękkich na etapie produkcji pierwotnej oraz informacji na temat rolniczego handlu detalicznego.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019
Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 4 marca 2019r.

Wójt Gminy Sułoszowa
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora :

1. Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Olkuska 316 , 32-045 Sułoszowa

2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży , ul. Szkolna 55 ,32-045 Sułoszowa

3. Publicznego Przedszkola w Sułoszowej, ul. Szkolna 7 , 32-045 Sułoszowa.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08. 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017, poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, publicznej placówki, publicznego przedszkola - którego dotyczy,

  1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

    - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

    - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

    - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

Załączniki:
Pobierz plik (skan20190306_09493070-2.pdf)skan20190306_09493070-2.pdf[ ]699 kB
Pobierz plik (skan20190306_09495373  -1.pdf)skan20190306_09495373 -1.pdf[ ]319 kB

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

Ogłoszenie

Informuje się iż w dniu 7 marca (czwartek) o godz. 17 w remizie OSP Sułoszowa dział II odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Sułoszowa iż od 4 marca przyjmowane będą wnioski na wymianę źródeł ciepła w Gminnym Programie. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do urzędu do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten rok. W budżecie zabezpieczona został kwota 100 tys. zł która pozwala na wymianę 50 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Sułoszowa. Dofinansowanie przewidziane jest w wysokości do 30% łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 2000,00 zł. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z regulaminem Programu i składaniu wniosków o udzielenie dotacji w urzędzie Gminy. Wszystkie dokumenty i wniosek o dotacje dostępne są na stronie urzędu a także w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Sułoszowa

 

informuje, że w budynku Urzędu Gminy Sułoszowa na tablicy ogłoszeń (obok pok. 22) w dniach od 04.03.2019 r. do 25.03.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu położonych w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa pok. nr 22 w godz. 8.00 - 15.00 lub pod numerem tel. (12)389-60-28 wew.22

Sułoszowa, dnia 27.02.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 13.02.2019r. w przedmiocie wykonania podziału geodezyjnego przy ul. Krótkiej w obrębie Wielmoża Gmina Sułoszowa wzdłuż drogi nr ewid. 368 na odcinku od działki nr ewid. 156/3 do nr ewid. 203/11 oraz od działki nr ewid. 245/1 do nr ewid. 235/4/ oraz działki nr 934/1 położonej w obrębie Sułoszowa I - polegającego na wydzieleniu działek zajętych pod drogę gminną o nr 368 w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.)

- złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

w złotych

 

1.

GEO-TESS
Teresa Stomal

ul. Jurajska 179F
32-082 Bolechowice

9 040,50

2.

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków

5 900,00

3.

PW GPI s.c.
Sławomir Plewa, Maciej Rybka

ul. Bociana 3/9
31-231 Kraków

9 225,00

4.

F.H.U. ORION
Elżbieta Śmiałek

ul. Kościuszki 23
32-100 Proszowice

12 750,00

5.

mgr inż. Marek Wallis
geodeta upr. 12982

ul. Ciechanowskiego 28/2
30-218 Kraków

9 750,00

6.

J A R O S Z”
GEODEZJA, BUDOWNICTWO
Janusz Jarosz

Lubień 1055
32-433 Lubień

12 000,00

7.

Firma MAXX Jerzy Lula

ul. Kamienna 10/37
31-403 Kraków

13 837,50

 

Wybrano ofertę : USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz

- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

 

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

malopolska w zdrowej atmosferze

uchwala antysmogowa ulotka

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa1. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały:

Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry.

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się powtarzać sprawa może zostać skierowana do sądu - kara może wynieść nawet 5 000 zł!

Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt kooytnych poza rzeźnia przekazaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (ubój z konieczności gminy.pdf)ubój z konieczności gminy.pdf[ ]2598 kB

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies