baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁOSZOWEJ

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywacji społeczno- zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej pod nazwą „Szansa na rozwój w Gminie Sułoszowa”. Szczegóły w załącznikach.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA WIELMOŻA

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża, podjętego uchwałą Nr XXXI/210/05 Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 7 lipca 2005 r. dla części działek nr ewid. 6, 8/1, 8/4
(k. m 3-11) położonych w Wielmoży i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany planu

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Sułoszowa: ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula informacyjna.docx)Klauzula informacyjna.docx[ ]15 kB

logo podworko talentow nivea 2019

Nasza Gmina w bieżącym roku bierze udział w konkursie "Podwórko talentów Nivea". Tym samym ma szanse wygrać bezpłatną budowę Podwórka Talentów w ramach akcji zorganizowanej przez Nivea. Jeśli nam się uda, plac zabaw powstanie w miejscowości Sułoszowa na działce Kompleksu Szkolno-Przedszkolnego.

podworko nivea tlo

GŁOSUJMY CODZIENNIE OD 22 KWIETNIA DO 20 CZERWCA I PODARUJMY NASZYM DZIECIOM IDEALNE MIEJSCE DO ZABAWY!

Wystarczy zarejestrować się na stronie www.podworko.nivea.pl i głosować.

GŁOSUJ KAŻDEGO DNIA!!! KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY!!!

Zarządzenie Nr 35/2019

Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 19 czerwca 2019r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.506 ) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych jako działki nr 1245/3, nr 1247/4, nr 1245/13, nr 742/5, nr 1245/12 położone w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Załączniki:
Pobierz plik (zał.nr 1do ZWG 35-2019.doc)zał.nr 1do ZWG 35-2019.doc[ ]116 kB

Sułoszowa, 13.06.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za rok 2018.

plakat wakacje 2019 2small

Załączniki:
Pobierz plik (plakat wakacje 2019-2.pdf)plakat wakacje 2019-2.pdf[ ]1364 kB

Sułoszowa, 17.06.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Sułoszowa uchwały nr VIII/69/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu.

Zmiana planu zgodnie z ww. uchwałą o przystąpieniu dotyczy wyłącznie:

    1. zmiany definicji wysokości zabudowy, określonej w §2 pkt 13 uchwały nr IV/36/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu;

    2. zmiany §18 uchwały nr IV/36/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej wyliczenia ustępów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

Plakat Swieto Truskawki Suloszowskiej male

KIEROWNIK 
CENTRUM USŁUG WSPOLNYCH W SUŁOSZOWEJ 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


stanowisko urzędnicze –podinspektor ds. finansowo-księgowych – 1 etat
nazwa stanowiska pracy

1.Wymagania niezbędne:

 

a)      spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z poźn. zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych,

b)      wykształcenie wyższe,

c)      minimum 2-letni staż pracy w działach obsługi finansowo-księgowej, potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami.

RCB BEZP UPALY 1 small

Plakat MORD 23052019 Krakow

Dzień Otwarty MORD w Krakowie – „Oswajamy egzaminy”

15 czerwca 2019 roku, ul. Nowohucka 33a,

początek o godzinie 9.30.

Przewodniczący Małopolskiej WRBRD Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Dyrektor MORD w Krakowie Marek Dworak

zapraszają na Dzień Otwarty.

Impreza pod hasłem „Oswajamy Egzaminy” ma na celu przybliżenie zagadnień związanych

z egzaminowaniem oraz propagować bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Udział w przedsięwzięciu wezmą – oprócz pracowników MORD w Krakowie - przedstawiciele Instytucji wchodzących w skład Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, Strażacy i Druhowie ze Straży Pożarnych, Centrum Inicjatyw BRD, Zespół Ratownictwa Medycznego OSP w Białym Kościele, Żandarmeria Wojskowa, Radio Kraków i TVP3 Regionalna.

Egzaminatorzy MORD w Krakowie odpowiedzą na pytania związane z egzaminowaniem.

Udostępnimy możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu teoretycznego na kat. B oraz zorganizujemy pokaz egzaminu praktycznego na placu manewrowym.

O godzinie 10.30, 12.00 i 13.30 dla zainteresowanych spotkania konsultacyjne z ekspertami w zakresie egzaminowania i przepisów ruchu drogowego.

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies