Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 246 gości oraz 0 użytkowników.

W załączeniu informacja z Urzędu Statystycznego w Krakowie na temat badań ankietowych, które będą przeprowadzane na terenie woj.małopolskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (skan20190111_09381571.pdf)skan20190111_09381571.pdf[ ]1447 kB

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

Informuję, że zgodnie z przepisami   ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z późn zm.) stosownie do :

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa od 8 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r.

Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypłacające świadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamiętanie o konieczności umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.

Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika.

Dzięki temu zostanie mu udostępniony poprawny PIT-37 i/lub PIT-38 za rok 2018.

Jeżeli w roku 2018 r. zatrudniałeś pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i byłeś płatnikiem podatku dochodowego, musisz przekazać urzędowi skarbowemu (wyłącznie elektronicznie) do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Szczegóły w załączonym pliku

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia; 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
Niech te Święta spędzone w gronie rodzinnym 
przyniosą wytchnienie i radość. 
Życzymy by Nowy Rok przyniósł 
wszystkim spełnienie marzeń.

 

Stanisław Gorajczyk                      Adam Goraj

Wójt Gminy Sułoszowa     Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

                   Sułoszowa, 13.12.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwala w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 5. Uchwała w sprawie opinii geodety Województwa Małopolskiego Pana Macieja Jezioro działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczących przeznaczenia gruntów klasy III na cele nierolnicze
 6. Uchwała budżetowa.
 7. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Uchwała w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 - 2023
 9. Uchwała w sprawie; uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Program dożywiania Posiłek w szkole i w domu.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Sułoszowa I.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Sułoszowa II.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Sułoszowa III.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wielmoża.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wola Kalinowska.
 15. Uchwala w sprawie rozpisania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia limitu kilometrów na wyjazdy służbowe na terenie gminy dla Wójta Gminy Sułoszowa.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Zgodzie z Zarządzeniem Nr 71-2018 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 7 grudnia 2018r. ustala się dzień :

24 grudnia 2018r ( Wigilia ) dniem wolnym dla pracowników.

Jednocześnie wyznacza się w zamian dzień:

pracującą sobotę dnia 15 grudnia 2018r w godz. 7:30-15:30.

W dnia 31 grudnia 2018 ( Sylwester ) Urząd Gminy w Sułoszowej czynny w godz. 7:30 do 15:30

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies