baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

plakat bieg small

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla propozycji cenowej na zadanie pn "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2019/2020"
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (skan20190809_12262304.pdf)skan20190809_12262304.pdf[ ]145 kB

projekt extra suloszowa banner1

Przypominamy o trwającym projekcie „e-Xtra kompetentna Sułoszowa – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa”, jednocześnie informujemy, iż Gmina Sułoszowa w miesiącu marcu oraz w kwietniu 2019r. zrealizowała trzy szkolenia w ramach projektu.

Działaniami szkoleniowymi objęto 31 osób.

Zapraszamy do zgłaszania się do kolejnych, planowanych szkoleń.

Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe , catering oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułoszowej, im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9.

Nabór uczestników jest prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Deklaracje papierowe uczestnictwa w kursie komputerowym wraz z załącznikami – są dostępne w Urzędzie Gminy – pokój nr 23 - zapraszamy do zgłaszania się, oraz oferujemy pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów.

Odnośnik do strony: banner extra kompetentna


 

Sułoszowa, dnia 31.07.2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

  1. Przedmiot zamówienia:

-  wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych

    w następującym zakresie:

 - wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 657, nr 658, nr 659, nr 660, nr 661, nr 1263,

   nr 1264/1, nr 1264/2, nr 1265, nr 1266, nr 1267/4, nr 1267/5, nr 1267/2, nr 1277, nr 1276,

   nr 1275, nr 1274,  nr 1273, nr 1272, nr 1271, nr 1270, nr 783/2, nr 783/1, nr 782, nr 781, nr 780,

   nr 779, nr 778, nr 777  położonych w obrębie Sułoszowa III Gmina  Sułoszowa –  polegającego

   na wydzieleniu pasa gruntu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej zgodnie

   ze wskazaniem Zamawiającego.

Zapraszamy do zapoznania się protokołem wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie krakowskim. Szczegóły w załączniku.

Sułoszowa, dnia 29.07.2019r.

nr sprawy GK.271.WR.13.2019

 

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2019/2020”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2019/2020 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z terenu Gminy Sułoszowa do szkół w Olkuszu i  Wolbromiu  oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania.

Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach:

„W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny”

wypalanie slomyWypalanie słomy, ściernisk oraz innych resztek pozbiorowych, wbrew przekonaniom niektórych rolników, nie wpływa korzystnie na jakość gleb. Przyczynia się do ginięcia organizmów żywych tam bytujących oraz wyjaławia glebę. W wyniku wypalania biomasy na polach dochodzi do strat obecnych w glebach składników pokarmowych. Następuje spalenie substancji organicznej – jednego z głównych wskaźników żyzności gleb, której obecność zmniejsza między innymi zapotrzebowania na nawozy.

Degradacja popożarowa gleb, oprócz zmian w procesach biologicznych i chemicznych, negatywnie wpływa również na szereg innych ich właściwości. W wyniku tego funkcjonowanie agroekosystemów ulega zaburzeniu, co niekorzystnie odbija się na ich produkcyjności. Proceder ten stanowi również niechlubny przykład marnotrawstwa, gdyż słoma może być wykorzystywana jako ściółka, pasza oraz cenne źródło substancji organicznej, składników pokarmowych i energii.

Stwierdzono, że przyoranie 5 t słomy na powierzchni jednego hektara corocznie lub co drugi rok w połączeniu z nawozami mineralnymi oddziałuje na zawartość węgla i azotu w glebie, podobnie jak obornik wnoszony w dawce 20 t/ha.

Należy również pamiętać, że za nieprzestrzeganie zakazu wypalania słomy, ściernisk oraz innych resztek pozbiorowych grożą kary oraz utrata unijnych dopłat dla rolników.

Sułoszowa, 24.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 7/1 o pow. 0.0375 ha oraz nr 6/1 o pow. 0,0356 ha położonej w obrębie Wielmoża arkusz 3-11, Gmina Sułoszowa.

6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa  z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie  Gminy Sułoszowa.

7.Uchwała w sprawie opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku  Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

8. Uchwała o przejęciu zadania z zakresu właściwości powiatu krakowskiego.

9. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury punktowej zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 86/6 oraz 311 w Wielmoży.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji dla OSP Wola Kalinowska.

11. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

12. Zmiany budżetowe.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

 

logo projekt suloszowa 2019

Projekt „Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0054/18

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej pod nazwą "Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie_wynik konkursu.jpg)ogłoszenie_wynik konkursu.jpg[ ]282 kB
    1. Sułoszowa, 22.07.2019 r. 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Szczegóły informacji w załączniku.

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies