Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 207 gości oraz 0 użytkowników.

Logo Małopolska V RGB

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR DO NAGRÓD

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych "Kryształy Soli" oraz konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum".

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatur do tych Nagród. Nadesłane zgłoszenia będą, z całą pewnością, wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny wspierają działania służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej oraz formą podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących.

Tegoroczną edycję "Kryształów Soli" wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 5 000 zł dla Laureata Grand Prix 2018.

 

Dzien Seniora plakat informacyjny

Dobry Czas na Adaptację do Zmian

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa?

Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa Małopolskiego

Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje?

potrzebujesz Indywidualnego Planu Działania aby znaleźć nową, lepszą PRACĘ !

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

 

- zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

- są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,

- odchodzą z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych i członkowie ich rodziny)

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka_projekt_DCAZ.docx)Ulotka_projekt_DCAZ.docx[ ]59 kB

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej
z dnia 18 września 2018 roku

Na podstawie art.434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

  1. W wyborach do Rady Gminy Sułoszowa w okręgu wyborczym nr 13, w terminie do dnia 17 września 2018r. do godz. 24.00 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych.

  2. W wyborach do Rady Gminy Sułoszowa w okręgu wyborczym nr 15, w terminie do dnia 17 września 2018r. do godz. 24.00 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych.

  3. Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach nr 13 i 15 w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 15.00

  4. Gminna Komisja wyborcza w Sułoszowej przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia w swojej siedzibie ( budynek Urzędu Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa) :

dnia 22 września 2018 r. (sobota) w godz. od 16.00 do 18.00
dnia 24 września 2018r. (poniedziałek) w godz. 14.00 do 15.00

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej
Monika Kubik

Załączniki:
Pobierz plik (DO522B_5.PDF)DO522B_5.PDF[ ]334 kB

Sułoszowa, 18.09.2018r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w zachodniej części obrębu Sułoszowa I

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa uchwały nr XL/350/2018 z dnia 27 lipca 2018
 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY
SUŁOSZOWA

z dnia 17 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Sułoszowa przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Sułoszowa I

Urząd Gminy w Sułoszowej, Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Sułoszowa II

Centrum Kultury w Sułoszowej, Szkolna 5, 32-045 Sułoszowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Sułoszowa III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa

4

Sołectwo Wola Kalinowska

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32-045 Sułoszowa

5

Sołectwo Wielmoża

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, Wielmoża Szkolna 55, 32-045 Sułoszowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

    1. Sułoszowa, 13.09.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies