Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.

"Mieszkańcy powiatu krakowskiego! Zachęcamy do głosowania na projekt "Powiat Krakowski- poznajmy się!".

Celem naszego projektu jest zainteresowanie naszym regionem naszych dzieci i młodzież a następnie zaprosić Państwa na Festyn Rodzinny w Kocmyrzowie. Dzieci i młodzież powiatu krakowskiego wezmą udział w trzech interesujących konkursach na temat przyrody, kultury i zabytków powiatu.

            W ramach Festynu odbędzie się koncert znanego zespołu, warsztaty kulinarne dla dzieci, konkurs na najlepsze danie i potrawę regionalną, otwarcie wystaw pokonkursowych i występy zespołów regionalnych. Oddać głos można przez kartę do głosowania lub przez stronę internetową www.bo.malopolska.pl

Kod projektu to PKRAK033."

 

Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Sułoszowa,02.06.2016r.

Lista kandydatów , którzy złożyli aplikacje na  stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady w Urzędzie Gminy w Sułoszowej :      

  1. Joanna  Glanowska zam. Sułoszowa

  2. Przemysław Krupa zam. Zamłynie

  3. Justyna Rzepka zam. Sułoszowa

  4. Monika Zamarło zam. Sułoszowa

Następnie Komisja zapoznała się z  dokumentami złożonymi przez oferentów w celu potwierdzenia spełnienia stawianych wymogów w ogłoszeniu.

Po czym  komisja  stwierdziła ,  że  oferty  nr :

2,3,4  nie  spełniają  wymogów formalnych podanych   w ogłoszeniu .

Oferta nr 1  spełnia wymagania formalne .

Dla osoby których oferta spełnia wymagania formalne ustala się termin rozmowy kwalifikacyjnej   na dzień  16 czerwca 2016r. godz.10,00 w Urzędzie Gminy w Sułoszowej  pok.nr 3 (sala obrad ).

Przewodniczący Komisji

Marek Szymański

Załączniki:
Pobierz plik (img20160616_14352675.pdf)img20160616_14352675.pdf[ ]0 kB
Pobierz plik (lista kandydatów.pdf)lista kandydatów.pdf[ ]0 kB

URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
SUŁOSZOWA, ul. Krakowska 139
32 – 045 SUŁOSZOWA
tel./fax.: +48 12 389-60-28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www.suloszowa.pl

Sułoszowa, dnia 01 czerwca 2016r.

znak GK 7240.02.2016

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie Gminy Sułoszowa w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2021r.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz.1440)

1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Sułoszowa
adres: Urząd Gminy w Sułoszowej ,ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Art. 19 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. 2015r., poz. 1440)

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: pasażerski transport drogowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych:

  • Wielmoża Magazyny -Sułoszowa Pieskowa Skała- Sułoszowa Szkoła

  • Sułoszowa Kółko- Sułoszowa Remiza- Sułoszowa Szkoła

  • Wola Kalinowska - Pieskowa Skała-Sułoszowa Szkoła

Świadczenie usług publicznych odbywać się będzie w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2021r.

Przewozy będą uruchamiane na podstawie uzgodnionego rozkładu jazdy.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji linii użyteczności publicznej.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

IV kwartał 2016 r.

5. Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ).

6.Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

Biuletyn Informacji Publicznej , strona internetowa organizatora ,tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Sułoszowa.

Wójt Gminy

Stanisław Gorajczyk

 

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA z dnia 19 maja 2016 r.

  

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża,

dla działki ewid. nr 17/4 położonej w Wielmoży

          Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U.2016.353)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Sułoszowej uchwały (uchwała nr XVII/128/2016 z dnia 10 maja 2016r.) w sprawie zmiany uchwały nr XII/91/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2015r która zmieniała uchwałę nr X/67/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 września 2015r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Sułoszowej nr XXXI/210/05 z dnia 7 lipca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 20.10.2005 nr 564 poz. 3993) w zakresie zmiany zasad zagospodarowania terenu dla działki nr ewid. 17/4 w Wielmoży (wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko).

1. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w terminie  od dnia 25.05.2016 r. do dnia 16.06.2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2.Przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji zmiany planu miejscowego na  środowisko.

          Uwagi i wnioski doprognozyzainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w terminie  od dnia 25.05.2016 r. do dnia 16.06.2016 rOrganem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków  jest Wójt Gminy Sułoszowa. Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz terminie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą, podana zostanie w odrębnym ogłoszeniu.

          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy geodezyjnej, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy uwaga lub wniosek.

          Uwagi i wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Sułoszowa

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Sułoszowa dn. 19.05.2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf[ ]0 kB

Sułoszowa, dn. 09.05.2016 r.

Wójt Gminy Sułoszowa zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa. Dla obszaru rewitalizacji opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji (GPR). To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali obrad. Spotkanie przyjmie formę warsztatów, umożliwiających zapoznanie się 
i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych oraz składanie ich do protokołu.

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies