Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, dnia 29.07.2019r.

nr sprawy GK.271.WR.13.2019

 

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2019/2020”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2019/2020 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z terenu Gminy Sułoszowa do szkół w Olkuszu i  Wolbromiu  oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania.

Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach:

„W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny”

wypalanie slomyWypalanie słomy, ściernisk oraz innych resztek pozbiorowych, wbrew przekonaniom niektórych rolników, nie wpływa korzystnie na jakość gleb. Przyczynia się do ginięcia organizmów żywych tam bytujących oraz wyjaławia glebę. W wyniku wypalania biomasy na polach dochodzi do strat obecnych w glebach składników pokarmowych. Następuje spalenie substancji organicznej – jednego z głównych wskaźników żyzności gleb, której obecność zmniejsza między innymi zapotrzebowania na nawozy.

Degradacja popożarowa gleb, oprócz zmian w procesach biologicznych i chemicznych, negatywnie wpływa również na szereg innych ich właściwości. W wyniku tego funkcjonowanie agroekosystemów ulega zaburzeniu, co niekorzystnie odbija się na ich produkcyjności. Proceder ten stanowi również niechlubny przykład marnotrawstwa, gdyż słoma może być wykorzystywana jako ściółka, pasza oraz cenne źródło substancji organicznej, składników pokarmowych i energii.

Stwierdzono, że przyoranie 5 t słomy na powierzchni jednego hektara corocznie lub co drugi rok w połączeniu z nawozami mineralnymi oddziałuje na zawartość węgla i azotu w glebie, podobnie jak obornik wnoszony w dawce 20 t/ha.

Należy również pamiętać, że za nieprzestrzeganie zakazu wypalania słomy, ściernisk oraz innych resztek pozbiorowych grożą kary oraz utrata unijnych dopłat dla rolników.

Sułoszowa, 24.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 7/1 o pow. 0.0375 ha oraz nr 6/1 o pow. 0,0356 ha położonej w obrębie Wielmoża arkusz 3-11, Gmina Sułoszowa.

6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/131/2012 Rady Gminy Sułoszowa  z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie  Gminy Sułoszowa.

7.Uchwała w sprawie opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku  Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

8. Uchwała o przejęciu zadania z zakresu właściwości powiatu krakowskiego.

9. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury punktowej zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 86/6 oraz 311 w Wielmoży.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji dla OSP Wola Kalinowska.

11. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

12. Zmiany budżetowe.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

 

    1. Sułoszowa, 22.07.2019 r. 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

logo projekt suloszowa 2019

Projekt „Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0054/18

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej pod nazwą "Szansa na rozwój w gminie Sułoszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie_wynik konkursu.jpg)ogłoszenie_wynik konkursu.jpg[ ]282 kB

Szczegóły informacji w załączniku.

konkurs gdyby cie nie bylo

Uważaj na tę roślinę!barszcz sosonowskiego

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest szkodliwy?

Barszcz Sosnowskiego zwany również zemstą Stalina jest problemem dla mieszkańców polskich wsi i miast. Roślina ta rozrasta się w niebywałym tempie, a jej zwalczanie jest bardzo ciężkie, ponieważ barszcz wytwarza silne toksyny, które w negatywny sposób oddziałują na skórę. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną niezwykle kłopotliwą, która w sposób inwazyjny zajmuje tereny, na których się rozwija.

Opis rośliny

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) to dwuletnia roślina o rodowodzie w rodzinie baldaszkowatych, inaczej nazywanych roślinami selerowatymi (z łac. Umbelliferae). Pierwszy rok wzrostu to pojawienie się rozety, dopiero w czasie drugiego roku powstają pędy nasienne, które owocują dając nasiona. Z czasem po etapie owocowania roślina zamiera. Zdarza się czasami wydłużony okres wegetacji barszczu Sosnowskiego, kiedy po pierwszym roku z utworzonej rozety nie wyrastają pędy nasienne. Wówczas roślina przeobraża się w wieloletnią, a nasiona pojawiają się znacznie później niż w drugim, a nawet trzecim roku.

Uwaga!

Widziałeś barszcz Sosnowskiego w swojej okolicy?

NIE DOTYKAJ!

Sułoszowa, 16.07.2019r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Sułoszowa zatrudni osobę na stanowisku - pomoc administracyjna miedzy innymi w zakresie obsługi projektów unijnych w Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej.
Mile widziane wyksztalcenie wyższe ekonomiczne oraz doświadczenie w rozliczaniu projektów .
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt tel. 12 3906028 wew.12

Sułoszowa, 18.07.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki nr 1045 
podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa uchwały nr IV/35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki nr 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Sułoszowa.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 
32‑045 Sułoszowa w terminie do dnia 
12.08.2019 r.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
LOGO TOWARZYSTWO TERESY KRAS

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie otrzymało kolejny raz dofinansowanie na organizację kolonii dla dzieci rolników.
Dziękując za dotychczasową współpracę, zapraszamy do włączenia się w organizację wypoczynku letniego dla dzieci
rolników w 2019 r.:


miejsce kolonii: Murzasichle

termin: 11.08.2019 – 21.08.2019

liczba miejsc: 10

opłata za 1 dziecko: 400 zł

transport na kolonie i z kolonii odbywa się autokarem – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie Państwa gminy.

W załączeniu komplet dokumentów i informacji o koloniach.

Z poważaniem

Kamila Graczyk
tel. (81) 746-19-85 wew. 2
Stowarzyszenie im. Teresy Kras
ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin

 

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies