Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, 16.01.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 09:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
 5. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 1203/1 i 1203/3, położonych w Sułoszowej I w ramach prawa  pierwokupu.
 6. Uchwała w sprawie nabycia działki nr 1470 w Sułoszowej III.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu krakowskiego.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Policji.
 9. Zmiany budżetowe.
 10. Sprawozdanie z uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.
 11. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki Sułoszowej III, wnoszącej o dofinansowanie budowy mostu.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Przewodniczącym Gminy Sułoszowa.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2015 w sprawie powołania pocztu sztandarowego.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Słomniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2019 oraz 2020.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

projekt extra suloszowa logo1

projekt extra suloszowa logo2

 

 

 

 

 

Sułoszowa, dnia 10 stycznia 2019r.

Ogłoszenie – Nabór na stanowisko instruktora w projekcie " e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Instruktora

Wójt Gminy Sułoszowa w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego "e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora.

W załączeniu informacja z Urzędu Statystycznego w Krakowie na temat badań ankietowych, które będą przeprowadzane na terenie woj.małopolskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (skan20190111_09381571.pdf)skan20190111_09381571.pdf[ ]1447 kB

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

Informuję, że zgodnie z przepisami   ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z późn zm.) stosownie do :

Ogłoszenie o naborze

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa od 8 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r.

Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypłacające świadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamiętanie o konieczności umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.

Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika.

Dzięki temu zostanie mu udostępniony poprawny PIT-37 i/lub PIT-38 za rok 2018.

Jeżeli w roku 2018 r. zatrudniałeś pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i byłeś płatnikiem podatku dochodowego, musisz przekazać urzędowi skarbowemu (wyłącznie elektronicznie) do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Szczegóły w załączonym pliku

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies