Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.

logo podworko talentow nivea 2019

Nasza Gmina w bieżącym roku bierze udział w konkursie "Podwórko talentów Nivea". Tym samym ma szanse wygrać bezpłatną budowę Podwórka Talentów w ramach akcji zorganizowanej przez Nivea. Jeśli nam się uda, plac zabaw powstanie w miejscowości Sułoszowa na działce Kompleksu Szkolno-Przedszkolnego.

podworko nivea tlo

GŁOSUJMY CODZIENNIE OD 22 KWIETNIA DO 20 CZERWCA I PODARUJMY NASZYM DZIECIOM IDEALNE MIEJSCE DO ZABAWY!

Wystarczy zarejestrować się na stronie www.podworko.nivea.pl i głosować.

GŁOSUJ KAŻDEGO DNIA!!! KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY!!!

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 20 maja 2019

Wójt Gminy Sułoszowa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej ul. Krakowska 139

I. Wymagania niezbędne :

1. Wyksztalcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,

2. 5 lat pracy w tym – min. 1 rok na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy ( mile widziana praca na podobnym stanowisku w samorządzie terytorialnym lub jednostce samorządu terytorialnego obsługujących oświatę)

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

II. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość z zakresu rachunkowości budżetowej, dobra znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty , prawo oświatowe, ustawy o samorządzie gminnym ustawy o zamówieniach publicznych,

2. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych. Znajomość komputera ( Windows, MS-Office, Excel),

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Sułoszowa, 20.05.2019r.

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej

U n i e w a ż n i a

Ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułoszowej, nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. finansowo-księgowych w Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej, ogłoszony w dniu 15 maja 2019r.

Załączniki:
Pobierz plik (unieważnienie_nabór.pdf)unieważnienie_nabór.pdf[ ]181 kB

Sułoszowa 17.05.2019 r.

GK.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz.1 257) oraz art. 38 w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)

zawiadamiam,

że w dniu 17 maja 2019 została wydana decyzja Wójta Gminy Sułoszowa znak: GK.6220.1.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej DP1154K na odcinku Przeginia – Sułoszowa”

plakat konkurs dla artystow 201905

Załączniki:
Pobierz plik (plakat konkurs.pdf)plakat konkurs.pdf[ ]121 kB

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SUŁOSZOWEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


stanowisko urzędnicze –podinspektor ds. finansowo-księgowych – 1 etat

1.Wymagania niezbędne:

a. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260), określonych dla stanowisk urzędniczych,

b. wykształcenie wyższe,

c. minimum 2-letni staż pracy w dziale księgowym i sporządzaniu list płac, potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami.

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies