Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
LOGO TOWARZYSTWO TERESY KRAS

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie otrzymało kolejny raz dofinansowanie na organizację kolonii dla dzieci rolników.
Dziękując za dotychczasową współpracę, zapraszamy do włączenia się w organizację wypoczynku letniego dla dzieci
rolników w 2019 r.:


miejsce kolonii: Murzasichle

termin: 11.08.2019 – 21.08.2019

liczba miejsc: 10

opłata za 1 dziecko: 400 zł

transport na kolonie i z kolonii odbywa się autokarem – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie Państwa gminy.

W załączeniu komplet dokumentów i informacji o koloniach.

Z poważaniem

Kamila Graczyk
tel. (81) 746-19-85 wew. 2
Stowarzyszenie im. Teresy Kras
ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin

 

Fundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do IV edycji projektu pn. „P jak Pracuj!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt kierowany jest do:


-osoby w wieku    30 lat i więcej;  
-osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie:    miasta Krakowa lub powiatu: krakowskiego;  
-osoby pozostające    bez pracy(bezrobotne/bierne zawodowo);  
-osoby należące    co najmniej do jednej z poniższych grup:  

1.osoby powyżej 50. roku życia,
2.osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
3.osoby z niepełnosprawnościami,
4.osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
5.kobiety,

W załączniku ulotka oraz treść ogłoszenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_o_projekcie_P jak PRACUJ (1).doc)Informacja_o_projekcie_P jak PRACUJ (1).doc[ ]793 kB
Pobierz plik (ulotka.pdf)ulotka.pdf[ ]995 kB

Sułoszowa, 11.07.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Sułoszowa uchwały nr VIII/69/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu, zmienionej uchwałą nr IX/84/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28.06.2019 r.

Zmiana planu zgodnie z ww. uchwałą o przystąpieniu dotyczy wyłącznie:

    1. zmiany definicji wysokości zabudowy, określonej w §2 pkt 13 uchwały nr IV/36/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu;

    2. zmiany §18 uchwały nr IV/36/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej wyliczenia ustępów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

plakat taczyca Sułoszowa 2019

REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU; ​ 12 353 45 46, 12 265 23 00

Załączniki:
Pobierz plik (plakat taczyca Sułoszowa 2019.pdf)plakat taczyca Sułoszowa 2019.pdf[ ]233 kB

projekt extra suloszowa banner1

Przypominamy o trwającym projekcie „e-Xtra kompetentna Sułoszowa – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa”, jednocześnie informujemy, iż Gmina Sułoszowa w miesiącu marcu oraz w kwietniu 2019r. zrealizowała trzy szkolenia w ramach projektu.

Działaniami szkoleniowymi objęto 31 osób.

Zapraszamy do zgłaszania się do kolejnych, planowanych szkoleń.

Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe , catering oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułoszowej, im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9.

Nabór uczestników jest prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Deklaracje papierowe uczestnictwa w kursie komputerowym wraz z załącznikami – są dostępne w Urzędzie Gminy – pokój nr 23 - zapraszamy do zgłaszania się, oraz oferujemy pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów.

Odnośnik do strony: banner extra kompetentna


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Sułoszowa zawiadamia, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Sułoszowa nr VIII/66/2019 z dnia 17 maja 2019r w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) 20 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby,
2) 50 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób,
3) 85 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 6 i więcej osób 

2. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

1) 35 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby,
2) 80 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób,
3) 120 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 6 i więcej osób

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie w systemie kwartalnym. Terminy uiszczenia opłaty upływają:

- I kwartał – 15 lutego
-II kwartał – 15 maj
-III kwartał – 15 sierpnia
- IV kwartał – 15 listopad

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty: wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty dla danego gospodarstwa domowego (podanych w deklaracji) oraz okresu 3 miesięcy.
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od lipca 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała o zmianie stawek.pdf)uchwała o zmianie stawek.pdf[Uchwała w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.]142 kB

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies