Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

wfosigw krakow

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku. 

więcej informacji na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/

 

Ogłoszenie

Znaleziono psa o umaszczeniu brazowo-czarnym /z wyglądu młody,duży/ Na szyi ma łańcuch.
Pies znajduje się w miejscowości Sułoszowa ul.Podzamcze 100 tel.728326740.
Można również dzwonić na nr.Urzędu Gminy Sułoszowa tel/123896028 wew.11.

znaleziony pies 20190121

Załączniki:
Pobierz plik (ziemniaki.pdf)ziemniaki.pdf[ ]418 kB

projekt extra suloszowa banner1

Sułoszowa, dnia 21 stycznia 2019r.

Ogłoszenie – Nabór na stanowisko Koordynatora w projekcie "e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa

Ogłoszenie
n
abór na stanowisko Koordynatora

Wójt Gminy Sułoszowa w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego

" e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora.

Zapytanie-nabór na stanowisko Koordynatora (do pobrania)

projekt extra suloszowa banner1

Sułoszowa, dnia 21 stycznia 2019r.

Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego w projekcie "e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa”

Wójt Gminy Sułoszowa w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego "e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego na potrzeby projektu.

Zapytanie ofertowe razem z załącznikami (do pobrania)

Sułoszowa, 16.01.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 09:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
 5. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 1203/1 i 1203/3, położonych w Sułoszowej I w ramach prawa  pierwokupu.
 6. Uchwała w sprawie nabycia działki nr 1470 w Sułoszowej III.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu krakowskiego.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Policji.
 9. Zmiany budżetowe.
 10. Sprawozdanie z uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.
 11. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki Sułoszowej III, wnoszącej o dofinansowanie budowy mostu.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Przewodniczącym Gminy Sułoszowa.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2015 w sprawie powołania pocztu sztandarowego.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Słomniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2019 oraz 2020.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

projekt extra suloszowa logo1

projekt extra suloszowa logo2

 

 

 

 

 

Sułoszowa, dnia 10 stycznia 2019r.

Ogłoszenie – Nabór na stanowisko instruktora w projekcie " e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Instruktora

Wójt Gminy Sułoszowa w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego "e-Xtra Kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora.

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies