Projekt “e-Xtra kompetentna Sułoszowa – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

projekt extra suloszowa logo2

 

Bezpłatne
szkolenia
komputerowe
w Gminie
Sułoszowa

Projekt “e-Xtra kompetentna Sułoszowa – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

Gmina Sułoszowa przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. „e-Xtra kompetentna Sułoszowa- rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu e-Xtra Kompetentni przeprowadzone zostanie siedem tematycznych modułów szkoleniowych. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym ! Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

O projekcie

Projekt e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, dzięki współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców na terenie wybranych gmin województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Sułoszowa w tym dla osób niepełnosprawnych, z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Cele projektu w Gminie Sułoszowa:

Cel główny: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sułoszowa

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sułoszowa w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

W ofercie

W ramach projektu e-Xtra Kompetentni przeprowadzone zostanie siedem tematycznych modułów szkoleniowych. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym.

Czas trwania jednego szkolenia w ramach danego modułu szkoleniowego – 16 godzin dydaktycznych.

Tematyka zajęć szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie

Grupa docelowa: Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, wniosku 300+ z wykorzystaniem konta e-PUAP i profilu zaufanego, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób

 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study( studium przypadku),

 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
  ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa

2. Mój biznes w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP- portal szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób

 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study( studium przypadku),

 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
  ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa

3. Moje finanse i transakcje w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób

 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study ( studium przypadku),

 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
  ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa

4. Działam w sieciach społecznościowych

Grupa docelowa: Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e – administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób

 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study( studium przypadku),

 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
  ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa

5. Tworzę własną stronę internetową (blog)

Grupa docelowa uczestników: Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób

 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study ( studium przypadku),

 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
  ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa

6. Rolnik w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Główny Inspektorat Weterynarii/Główny Iinspektor Sanitarny/Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa/Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych – docelowo Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób

 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study ( studium przypadku),

 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
  ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa

7. Kultura w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób

 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study( studium przypadku),

 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.

 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
  ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa

Zgłoszenia:
Jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w zajęciach komputerowych w ramach Projektu e-Xtra Kompetentni, należy wypełnić trzy deklaracje. W formie papierowej deklaracje dostępne są w siedzibie:

– Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa (pokój nr 23 na piętrze)

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności składają trzy deklaracje wraz z oświadczeniem o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego.

Deklaracje w formie elektronicznej publikujemy w załączeniu.

Pobrane deklaracje w wersji papierowej lub elektronicznej (druk w kolorze) uczestnictwa w Projekcie E-xtra Kompetentni należy wypełnić i donieść do Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa (pokój nr 23 na piętrze)

Harmonogram szkoleń w roku 2019 opublikowany zostanie w późniejszym czasie. Projekt realizowany będzie od lutego lub od marca do listopada 2019 r.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym ! Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz osoby związane z Gminą Sułoszowa (tj. osoby pracujące bądź uczące się na naszym terenie) do licznego udziału w projekcie, z uwagi na bardzo ciekawą tematykę szkoleń oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów, bądź ich poszerzenia. Zapraszamy także do udziału wszystkie grupy i organizacje działające na terenie Gminy.

Ponadto w ramach szkolenia wszyscy uczestnicy projektu otrzymują pełne materiały szkoleniowe (w tym: teczki, notesy, długopisy, płyta cd z materiałami pomocniczymi) oraz w trakcie trwania szkoleń przewidziano dla uczestników przerwy cateringowe.

Nabór uczestników do projektu rozpoczyna się 01 stycznia 2019 r. i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

W tym celu należy wypełnić formularze:

Załączniki: (druk w kolorze)

1.Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie e-Xtra Kompetentni.

2. Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu.

3.Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu Beneficjenta.

4.Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 32.480,00 zł
Okres realizacji projektu:
01.08.2018 – 30.11.2019 r.

Realizatorem projektu jest:
Urząd Gminy Sułoszowa
ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Tel.: 12 38 96 028, 12 38 96 032
e-mail:

 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

{loadmoduleid 220}


Projekt “e-Xtra kompetentna Sułoszowa – rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa. ”

 

projekt extra suloszowa banner1

projekt extra suloszowa banner2

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ