Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 19.04.2017 r.

GK.271.WR.4.2017

Zapytanie ofertowe

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań pt.:

1.      Przebudowa drogi gminnej Nr 601313K dz. ew. 752/1, 737, 752/2 (ul. Jurajska) na odcinku ok. 1800 m w miejscowości Wola Kalinowska,

2.      Przebudowa drogi gminnej Nr 601309K dz. ew. 386 na odcinku 0+200 do 0+800 (ul. Grodzka) w miejscowości Wielmoża,

3.      Przebudowa drogi gminnej Nr 601958K dz. ew. 1923/1, 1930, na odcinku 0+000 do 0+900 (ul. Kościelna) w miejscowości Sułoszowa.