mikroporady

czyste powietrze1 8576

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

 

Odwiedza nas 430 gości oraz 0 użytkowników.

Od dnia 29-01-2018r. zmienia się rozkład jazdy busów na trasie Olkusz - Sułoszowa - Kraków.
Szczegółowe informacje w zakładce "Busy"

gotuj po hiszpansku toro small

Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do I edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 stycznia 2018. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Sułoszowa, 15.01.2018 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się

w dniu 2 lutego 2018 r. (piątek)

o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad:

Projekt unijny „ Trampolina do przyszłości”

Zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina do przyszłości”- program zwiększający możliwości zatrudnienia osób młodych” POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane Z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia z terenu powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

Dla kogo?
Mieszkańcy zamieszkujący powiaty woj. małopolskiego w wieku 15-29 lat, pozostający bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu i szkoleniu.

Numer sprawy: 271.WR.1.2018

Sułoszowa, 18.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla propozycji cenowej pn.:

Wykonanie aktualizacji operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód ze studni zlokalizowanych na terenie wsi Wielmoża gm. Sułoszowa.

Wybór oferty:

Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO Karolina Lis-Nowak 
ul. Racławicka 7 
76-200 Słupsk

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej, najniższa cena dla zadania.

Sułoszowa, dnia 17.01.2018r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 05.01.2018r. w przedmiocie wykonania podziału geodezyjnego działek nr 1145/1, nr 1145/2 i, nr 1145/3 położonych w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa – złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

1.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych

ALMAR Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

2 440,00

2.

DTM Projekt

Mirella Rawińska

ul. Bujaka 2/16

30-611 Kraków

2 900,00

3.

USŁUGI GEOGEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

2 390 00

4.

F.H.U. ORION

Elżbieta Śmiałek

32-100 Proszowice

ul. Kościuszki 23

2 450,00


Wybrano ofertę : USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz – geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

 

  PKW.JPG                 kbw


 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

 

Gmina Sułoszowa - ulice