Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, dnia 01.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa
dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych
w Wielmoży przy ul. Kamieniec Górny

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały nr XXXVIII/329/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działek nr 86/6 AM 3-12 i 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ul. Kamieniec Górny, zmienionej Uchwałą nr XL/348/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2018 r. oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny, będących przedmiotem zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2018 r.

Wnioski lub uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa lub wysłane za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

....................................................

Wójt Gminy Sułoszowa

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


ogłasza

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”CEL PROJEKTU

1) stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców / opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy,

2) zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej
z dnia 26 września 2018 roku

Na podstawie art.482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

  1. W wyborach na Wójta Gminy Sułoszowa, w terminie do dnia 26 września 2018r. do godz. 24.00 został zgłoszony tylko jeden kandydat na Wójta.

  2. Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń w terminie do dnia 1 października 2018 r. do godz. 17.00

  3. Gminna Komisja wyborcza w Sułoszowej przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia w swojej siedzibie ( budynek Urzędu Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa) :

dnia 1 października 2018 r. (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 17.00

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej
Monika Kubik

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[ ]283 kB

Ich misją jest wspieranie i obrona lokalnej społeczności. Chcą służyć
w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT), by zapewnić bezpieczeństwo swoim rodzinom i sąsiadom, nie tylko w razie konfliktu zbrojnego, ale też w czasie klęsk żywiołowych, katastrof czy innych zagrożeń. 29 września rusza pierwsze szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Ponad setkę ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka niezwykle intensywne szkolenie. W dniach 29 września –
14 października wezmą udział w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, nazywanym popularnie „szesnastką”. Wśród kandydatów są ratownicy medyczni, sportowcy
i pasjonaci survivalu, część osób wywodzi się z różnych organizacji proobronnych bądź klubów strzeleckich, wszyscy jednak przejdą cały proces szkoleniowy
od podstaw. W trakcie szesnastki będą się uczyć m.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.

INFORMACJA   O   TERMINACH   SPRZEDAŻY  BILETÓW  MIESIĘCZNYCH  na miesiąc październik 2018r.
 
 
Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe MBM-BUS s.j.
A.M. Farat
32-045 Minoga, Zamłynie 9
tel. 791 522 771
 
Sprzedaż biletów miesięcznych w budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej w ostatni poniedziałek miesiąca września;
 
 
Przewóz Osób
Jan Koczwara  Adam Koczwara  Spółka Jawna
32-043 Skała, ul.Polna 11 A
tel.600 001 934 ; 602 537 846
 
Sprzedaż biletów miesięcznych w Skale, przy ul. Armii Krajowej 11 , zlokalizowanym blisko budynku Mleczarni przy ul.Wolbromskiej, obok Myjni Samochodowej:
 
we środę,      26 września 2018 r. od godz. 10.00 – do godz.19.00
 

Logo Małopolska V RGB

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR DO NAGRÓD

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych "Kryształy Soli" oraz konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum".

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatur do tych Nagród. Nadesłane zgłoszenia będą, z całą pewnością, wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny wspierają działania służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej oraz formą podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących.

Tegoroczną edycję "Kryształów Soli" wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 5 000 zł dla Laureata Grand Prix 2018.

 

Dzien Seniora plakat informacyjny

Dobry Czas na Adaptację do Zmian

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa?

Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa Małopolskiego

Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje?

potrzebujesz Indywidualnego Planu Działania aby znaleźć nową, lepszą PRACĘ !

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

 

- zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

- są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,

- odchodzą z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych i członkowie ich rodziny)

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka_projekt_DCAZ.docx)Ulotka_projekt_DCAZ.docx[ ]59 kB

Gmina Sułoszowa - ulice