mikroporady

czyste powietrze1 8576

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

 

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja dla mieszkańców starających się o dofinansowanie do wymiany kotłów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.08.2017 r. zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (dalej SzOOP) w zakresie realizacji projektów w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie przedstawionym poniżej.

DOFINANSOWANIE DO URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

  1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

  2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

  3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

  4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalacje wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie nadal wynosiła:

  • maksymalnie do 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2 – biomasa i paliwa gazowe ) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3 – paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego

  • do wielokrotności 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2 - biomasa i paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3 – paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Sułoszowa 08.09.2017

Zawiadomienie

Gmina Sułoszowa informuje, iż na zaproszenie do składania ofert w przedmiocie „Dostawa wyposażenia na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sułoszowa w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska – 2017” złożono 3 oferty.

Wybrano nową ofertę:

Sklep Pożarniczy FLORIAN
ul. Wrocławska 188 a 62-800 Kalisz
cena oferty brutto: 27 361,42 zł.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Sułoszowa, dnia 07.09.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:
Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 

  1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w następującym zakresie: - wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 1480/7 z częścią przyległej działki nr 1478 ( na odcinku około 90 m w terenie zabudowy). Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa III Gmina Sułoszowa.

Sułoszowa, dnia 04.09.2017 r.

GK.271.WR.12.2017

 

WÓJT GMINY
w Sułoszowej

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Remont drogi dojazdowej do pól nr 184 we wsi Wielmoża gm. Sułoszowa

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z dożynek dostępnych pod tym adresem:

https://get.google.com/albumarchive/108231504593980312460/album/AF1QipOyKb4Q8-1AJiPKcfBaEFb_BBLQQs1b6mbu2B0c

relacja filmowa z dożynek przygotowana przez TV Skawina dostępna pod tym adresem:

https://www.facebook.com/1629327277355496/videos/1938365963118291/

Fotorelacja znajduje się również na stronach Starostwa Powiatowego w Krakowie:

http://powiat.krakow.pl/2017/08/powiatowo-gminno-parafialne-dozynki-2017-suloszowej/

Zapraszamy do oglądania! 

 

Sułoszowa, dnia 31.08.2017 r.

GK.271.WR.11.2017

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika na drodze wojewódzkiej DW 773 w miejscowości Suloszowa


Komunikat nr 4 dla mieszkańców miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągów publicznych „Wielmoża Stara Wieś” oraz „Wielmoża koło szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych  prób wody pobranych w dniu 24 sierpnia  2017 r. z ujęć  wody:  wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś oraz  wodociągu publicznego Wielmoża koło Szkoły wydano decyzje stwierdzające

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: M. Palusińska
data aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.

link do komunikatu:

http://pssekrakow.wsse.krakow.pl/index.php/dzialania/nadzor-sanitarny/109-woda/nadzor-nad-jakoscia-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi/919-komunikat-nr-4-dla-mieszkancow-miejscowosci-wielmoza-w-gminie-suloszowa-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-dostarczanej-z-wodociagow-publicznych-wielmoza-stara-wies-oraz-wielmoza-kolo-szkoly

 

Gmina Sułoszowa - ulice