mikroporady

czyste powietrze1 8576

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

 

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Pomimo licznych apeli mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, Małopolska Policja  nadal odnotowuje liczne przypadki przekazywania przez starsze osoby swoich oszczędności przestępcom.  Sprawcy cały czas modyfikują swoje metody działania. Ponieważ na oszustwa „na wnuczka” m.in. dzięki  szeroko zakrojonej kampanii profilaktycznej, coraz mniej osób daje się nabrać, teraz sprawcy  wyłudzają pieniądze pod legendą policyjnej akcji.

Jak działają oszuści ? Poniżej kilka najbardziej charakterystycznych i powtarzających się metod ich „pracy”.

Do starszej, samotnej osoby, na telefon stacjonarny dzwoni mężczyzna, który twierdzi, że jest policjantem  lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego. Często przedstawia się jako „Andrzej Stępień”. Rozmówca twierdzi, że prowadzi akcję przeciwko hakerom, którzy włamują się na prywatne konta i zabierają ludziom pieniądze. Zwykle pada stwierdzenie, że jest to „tajna akcja ochrony oszczędności” lub akcja „bezpieczny emeryt”.

Informujemy, że w ramach projektu pn. "Pomóż mi, a będę miał równy strat -m rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułoszowa" współfinansowana ze środków europejskich jest wolne jedno miejsce dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w Publicznym Przedszkolu w Sułoszowej. Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z dyrekcją Przedszkola.

Obowiązek składania deklaracji DRA-1


Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że podatnicy świadczący usługi reklamy napojów alkoholowych mają obowiązek składania zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1 w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za świadczona usługę, polegająca na reklamie napoju alkoholowego. 

Deklaracje składa się do urzędu skarbowego właściwego dla podatku od towarów i usług.

Formularz DRA-1 dostępny jest na stronie internetowej: Link do strony Ministerstwa Sportu i Turystyki

Opłatę z tytułu reklam napojów alkoholowych podmioty wnoszą bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, utworzony w tym celu przez Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku: 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016.487 j.t. z póź. zm.)

Sułoszowa, dnia 19.09.2017r.

 

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.09.2017r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 1480/7 z częścią przyległej działki nr 1478 ( na odcinku około 90m w terenie zabudowy) położonych w obrębie Sułoszowa III Gmina Sułoszowa - złożono 1 ofertę.

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz – geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków
Cena brutto 1720,00 zł

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa, odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 16:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3 /.

Proponuję następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie Sesji

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Interpelacje radnych

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany załącznika graficznego Uchwały Nr VI/73/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia23 lutego 2015r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułoszowa.

  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  6. Odpowiedzi na interpelacje .

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie.

 

Informujemy mieszkańców iż są jeszcze wolne miejsca na wymianę kotłów węglowych – na gazowe lub biomasę z projektu RPO WM na lata 2014-2020 Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 – biomasa i paliwa gazowe. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Gminy.

Gmina Sułoszowa - ulice