baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Plakat w pełnej rozdzielczości - zobacz załącznik

Załączniki:
Pobierz plik (Festyn czerwiec 2.pdf)Festyn rodzinny 03-06-2018[ ]1605 kB

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej

na operacje typu

Restrukturyzacja małych gospodarstw”

w ramach poddziałania

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1813 z późn. zm.).

W dniu 11 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

 • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
  o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

VM bialasobota A3

Załączniki:
Pobierz plik (VM_bialasobota_A3.pdf)VM_bialasobota_A3.pdf[ ]8863 kB

Sułoszowa, 09.05.2018r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 1500 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia zadania z właściwości powiatu krakowskiego.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Sułoszowej za rok 2017.
 6. Uchwala w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Sułoszowa.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu SP ZOZ.
 8. Sprawozdanie z funkcjonowania Centrum Kultury.
 9. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury zmiany SUiKZP dla działek w Wielmoży.
 10. Ustanowienie służebności po działce 318/3 dla właściciela działki 319/1 w Woli Kalinowskiej.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Pasternak

 

Zarządzenie Nr 22/2018

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy

Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.

z 2017r. ,poz. 1875 z późn. zm.) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych jako działki nr 750/9 i nr 1249/14 położone w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa.

Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM, POZNAĆ SWOJE PREDYSPOZYCJE

ORAZ CHARAKTER I SPECYFIKĘ SŁUŻBY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ?

Zgłoś się do WKU i wypełnij wniosek o powołanie do

11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat WOT.pdf)Plakat WOT.pdf[ ]235 kB

Sułoszowa.11.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Sułoszowej, informuje odbiorców, że w dniu 15.05.2018 r. w godzinach od 09:00 do 14:00, w związku z wykonaniem prac konserwacyjnych, wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Wola Kalinowska przy ul. Jurajskiej oraz ul. Kaliski.

Za utrudnienia przepraszamy.

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie -dostawa wody.pdf)Zawiadomienie -dostawa wody.pdf[ ]214 kB

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławiu

ul. Osadowa 1

32-329 Bolesław

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców Gminy Sułoszowa, że w dniu 14.05.2018r. (poniedziałek) zostanie zorganizowana przez ZGK Bolesław bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wszystkie niepotrzebne rzeczy: telewizory, lodówki, monitory, komputery, sprzęt AGD itd. należy wystawić do godz. 7:00 na płaskiej powierzchni w pobliżu jezdni (drogi gminnej), tak aby nie zakłócić ruchu ulicznego.

Gmina Sułoszowa - ulice