Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

 

Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, dnia 19.09.2017r.

 

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.09.2017r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 1480/7 z częścią przyległej działki nr 1478 ( na odcinku około 90m w terenie zabudowy) położonych w obrębie Sułoszowa III Gmina Sułoszowa - złożono 1 ofertę.

Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz – geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków
Cena brutto 1720,00 zł

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa, odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 16:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3 /.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany załącznika graficznego Uchwały Nr VI/73/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia23 lutego 2015r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułoszowa.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Odpowiedzi na interpelacje .

 7. Wolne wnioski.

 8. Zakończenie.

 

Informujemy mieszkańców iż są jeszcze wolne miejsca na wymianę kotłów węglowych – na gazowe lub biomasę z projektu RPO WM na lata 2014-2020 Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 – biomasa i paliwa gazowe. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Gminy.

Informacja dla mieszkańców starających się o dofinansowanie do wymiany kotłów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.08.2017 r. zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (dalej SzOOP) w zakresie realizacji projektów w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie przedstawionym poniżej.

DOFINANSOWANIE DO URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

 1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

 2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

 3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

 4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalacje wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie nadal wynosiła:

 • maksymalnie do 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2 – biomasa i paliwa gazowe ) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3 – paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego

 • do wielokrotności 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2 - biomasa i paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3 – paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Sułoszowa 08.09.2017

Zawiadomienie

Gmina Sułoszowa informuje, iż na zaproszenie do składania ofert w przedmiocie „Dostawa wyposażenia na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sułoszowa w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska – 2017” złożono 3 oferty.

Wybrano nową ofertę:

Sklep Pożarniczy FLORIAN
ul. Wrocławska 188 a 62-800 Kalisz
cena oferty brutto: 27 361,42 zł.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Gmina Sułoszowa - ulice