baner system informacji przestrzennej

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

INFORMACJA!

OD DNIA 14 LIPCA 2018 ROKU

DO 2 WRZEŚNIA 2018 ROKU

LINIA KOMUNIKACYJNA/PRZEWÓZ REGULARNY
NR ZEZWOLENIA 1118


BUKOWNO-OLKUSZ-SUŁOSZOWA-WIELMOŻA

NIE BĘDZIE WYKONYWANY!!

źródło informacji: www.pkmolkusz.pl

OGŁOSZENIE

W związku z pozyskaniem przez Gminę Sułoszowa nowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na wymianę kotłów węglowych, Urząd Gminy Sułoszowa zaprasza wszystkich zainteresowanych którzy nie zostali zakwalifikowani do projektów realizowanych w ramach RPO o złożenie deklaracji o wymianę kotłów do piątku tj. 20 lipca 2018r. Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej lub siedzibie Urzędu Gminy.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja PONE.doc)Deklaracja PONE.doc[ ]31 kB

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA

 o naborze na stanowisko urzędnicze

inspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT w Referacie Finansowym.

I. Nazwa i adres jednostki:

   Urząd Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139 32-045 Sułoszowa

II. Stanowisko:

   inspektor ds. księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)

III. Wymagania niezbędne:

      1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie  wyższe – kierunki ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów   o szkolnictwie wyższym

     3. doświadczenie zawodowe - minimum 3 letni staż pracy w dziale finansów samorządowych jednostek budżetowych.

4. Udokumentowane przeszkolenie w zakresie rozliczeń podatku VAT w j.s.t zrealizowane po centralizacji systemu rozliczeń VAT w j.s.t

     5. korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

6. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczość GUS.

7. bardzo dobra znajomość ustawy o VAT i przepisów wykonawczych do tej ustawy , dobra znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów i rozliczeń związanych z podatkiem VAT, obsługa programów biurowych.

    8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     9. nieposzlakowana opinia.

Projekt dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Sułoszowa przystąpiła do partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii pod nazwą: PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”. Projekt skupia 41 gmin. Liderem projektu jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Dofinansowanie otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.1.1.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 1088/18 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania.

Wniosek zdobył największą liczbę punktów i zakwalifikował się do dofinansowania z pierwszego miejsca. 

Informacja dla mieszkańców gminy Sułoszowa którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu : w dniu 15.07.2018 (Niedziela) o godzinie 15:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa I odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z realizacją projektu montażu na terenie Gminy odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła.

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). W naszym regionie formuje się 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej. W styczniu 2018r. na jej dowódcę wyznaczony został płk Krzysztof Goncerz, wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty mają stacjonować w Krakowie (Kraków - Rząska), w kolejnych latach powstaną pododdziały w Tarnowie, Zakopanem i Oświęcimiu. Do czasu ich utworzenia ochotników z całego województwa rekrutuje batalion krakowski.

RO.5543.21.2018

Sułoszowa, 09.07.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej na zadanie pn.

 

Dostawa:

-60 krzeseł

- 10 stołów składanych

Wybór oferty: DRZEWIARZ BIS SP. Z O.O.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 A

87-600 Lipno

 

 

Cena na dostawę całego zadania to: 6211,50 zł

 

Uzasadnienie wyboru: spełnienie kryteriów, najniższa cena na dostawę

Oferty otrzymano od:

Numer sprawy: 271.WR.13.2018

Sułoszowa, 03.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla propozycji cenowej pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pt.: budowa drogi tzw. Południowej w Sułoszowej I w miejscowości Sułoszowa, gmina Sułoszowa.

Wybór oferty:

FDELITA Piotr Frosztęga 
ul. Aleksandra Fredry 4F/14 
30-605 Kraków 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowe.

Oferty otrzymano od:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

termin wykonania

Cena [zł]

brutto

1

FDELITA Piotr Frosztęga 
ul. Aleksandra Fredry 4F/14 
30-605 Kraków

15.09.2018

23.370,00

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a

Gmina Sułoszowa - ulice